Menu Close

Kısmi Yetkili Aracı Kurum Olarak Faaliyete Geçme

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.12.2022 tarih ve 77/1878 sayılı kararı ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketimiz Galata Menkul Değerler A.Ş, “Kısmi Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiştir. Ekteki “Kamu Aydınlatma Formu” nda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.