Menu Close

Çağlar Boyu Değerli

Geçmişten kazanılan deneyimi, günün yatırım şartlarına evirerek değerin optimizasyonu üzerine bir modelle çalışan Galata Menkul, teknoloji ile insan gücünü harmanlayarak yatırımınızı değerlendiriyor

"Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2021 tarih ve 46/1350 sayılı toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketimiz Galata Menkul Değerler AŞ, "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak emir iletimine aracılık faaliyetine yeniden başlanması uygun görülmüştür. Ekteki "Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru" formunda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti "A1 Capital Menkul Değerler A.Ş." vasıtası ile yürütülecektir."