Menu Close

VİOP

VİOP Nedir?

Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir malı, kıymetli madeni, bir sermaye piyasası aracını ya da dövizi belirli bir vadede, daha önceden belirlenen bir fiyatla alma ya da satma imkanı veren sözleşmelerdir.

Opsiyon iki taraf arasında yapılan, ileriki bir tarihte bugünden belirlenen bir fiyat üzerinden bir finansal enstrümanı alma ya da satma hakkı taşıyan sözleşmelerdir. Opsiyon, alıcısına belirli bir fiyat üzerinden alma ya da satma hakkı verirken, satıcısına alma ya da satma yükümlülüğü getirir.

VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) ise Borsa İstanbul bünyesinde vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alınıp satıldığı kaldıraçlı piyasanın kısa adıdır.

VİOP’un Avantajları

Şeffaf ve Güvenilir Piyasa

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde kurulan bir merkezden yönetilen güvenilir ve şeffaf bir piyasadır.

Düşük Teminat Tutarları İle Yüksek Kaldıraç İmkanı

Düşük teminat bedelleri sayesinde VİOP işlemlerinizi yüksek kaldıraçlarla gerçekleştirebilirsiniz.

Çift Yönlü İşlem

VİOP işlemlerinizde fiyatın yükseleceğini düşündüğünüz üründe alış, fiyatın düşeceğini düşündüğünüz üründe satış yönlü işlem açarak kar elde edebilirsiniz.

Risk Yönetimi

VİOP’ta belirli bir ürüne ait sözleşmede önceden belirlenen fiyat ve miktarın alınıp satılmasıyla risklerinizi yönetebilirsiniz.

Ürün Çeşitliliği

VİOP’ta endeks, pay, döviz, emtia, kıymetli maden, enerji ve metal vadeli sözleşmelerinin yanı sıra pay, endeks ve Dolar/TL opsiyon sözleşmelerinde de işlem değerlendirebilirsiniz.

Vergi Avantajı

VİOP’ta işlem gören pay senedi ve endekslerine dayalı sözleşmelerden elde edilen gelire stopaj uygulanmamaktadır. Böylelikle pay senedi ve endeks işlemlerinizi avantajlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Nema (Faiz) Geliri

VİOP’ta bulunan nakit teminatlarınız ile günlük nema (faiz) geliri elde edebilirsiniz.

VİOP İşlem Saatleri

Tam İş Günü

SözleşmelerSeans Saatleri
Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri09.30-18.10
Diğer Sözleşmeler09.30-18.10

Yarım İş Günü

SözleşmelerSeans Saatleri
Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri09.30-12.40
Diğer Sözleşmeler09.30-12.40

Akşam Seansı

SözleşmelerSeans Saatleri
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri19.00-23.00
Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Sözleşmeleri19.00-23.00

Yatırım Ürünleri

Pay Türev Pazarı

Pay türev pazarında pay vadeli işlem sözleşmeleri ve pay opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.

Endeks Türev Pazarı

Endeks türev pazarında, endeks vadeli işlem sözleşmeleri ve endeks opsiyon sözleşmeleri/mini endeks opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.

Döviz Türev Pazarı

Döviz türev pazarında, döviz vadeli işlem sözleşmeleri ve Dolar/TL opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.

Kıymetli Madenler Türev Pazarı

Kıymetli madenler türev pazarında, kıymetli madenler vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.

Emtia Türev Pazarı

Emtia türev pazarında, emtia vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.

Elektrik Türev Pazarı

Elektrik türev pazarda, enerji vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.

Yabancı Endeksler Türev Pazarı

Yabancı endeksler türev pazarında, yurtdışı endeksli vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.

Metal Türev Pazarı

Metal türev pazarında, çelik hurda vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.

Borsa Yatırım Fonu (BYF) Türev Pazarı

Borsa yatırım fonu türev pazarında FBIST bono borsa yatırım fonu vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.

Faiz Türev Pazarı

Faiz türev pazarında, TLREF vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.

VİOP’ta Emir Tipleri

VİOP’ta emirleri fiyat ve geçerlilik süresine göre ikiye ayırıyoruz;

Fiyata göre emir tipleri 4’e ayrılmaktadır.

Piyasa Emirleri (PYS): Fiyat olmaksızın; sadece miktar girilerek piyasada emrin verildiği anda işlem gören en iyi fiyatlı emirlerin eşleşmesini sağlayan emir tipidir.

Limit Fiyatlı Emirler (LMT): Bu emir tipinde hem fiyat hem de miktar bilgisi girilir. Bekleyen emir anlamına da gelen limit emirlerinde yatırımcı alım veya satım yapmak istediği fiyat bilgisini ve miktar bilgisini aynı anda girer. Kalanı iptal et şeklinde girilmediği sürece emrin gerçekleşmeyen bölümü geçerlilik süresi dolana kadar pasifte bekler.

Piyasadan Limite Emirler: Genelde büyük miktarlı emirlerde kullanılır. Piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak girilir ve karşı taraftaki en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşir. Kalanı iptal et şeklinde girilmediği sürece; işleme dönüşmeyen kısmı gerçekleştiği son işlem fiyatıyla limit fiyatlı emire dönüşür ve pasife yazılır.

Şarta Bağlı Emirler (SAR): Emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan piyasada fiyat oluştuğunda verilen emrin aktifleşmesi amacıyla verilen emir tipidir. Alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan piyasada işlem olması durumunda emrin işlem sisteminde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır. Bu emir tipinde aktivasyon fiyatının da belirtilmesi zorunludur.

Geçerlilik süresine göre emir tipleri 5’e ayrılmaktadır.

Günlük Emir (GUN): Gün sonuna kadar eşleşemezse sistem tarafından otomatik olarak iptal edilen emir türüdür.

Kalanı İptal Et (KIE): Bu emir tipi sisteme girildiğinde pasifte bekleyen emirlerin durumuna göre emrin bir kısmı gerçekleşirse kalanı pasife yazılmak yerine iptal edilir.

İptale Kadar Geçerli (İKG): Bu emir tipinde emir iptal edilmez ya da gerçekleşmezse sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından otomatik iptal edilir.

Gerçekleşmezse İptal Et (GİE): Bu emir tipinde sisteme girilen emrin tamamının eşleşme şartı aranmaz. Tamamı eşleşmezse işlem iptal edilir.

Tarihli Emir (TE): Bu emir tipinde sisteme tarih girilir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.