Menu Close

Vera Konsept GYO Halka Arz

Yurt İçi Bireysel Talep Formu indirmek için tıklayınız.

Vera Konsept GYO Halka Arz Yasal Dokümanlar

Vera Konsept GYO izahname

EK.1 Vera Konsept GYO Esas Sözleşme

EK.2 Vera Konsept GYO Genel Kurul İç Yönergesi

EK.3a Vera Konsept GYO 2021 ve 2020 yıllık hesap dönemine ait finansal tabloları

EK.3b Vera Konsept GYO 2022 Yıllık Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları

EK.3c Vera Konsept GYO 30.06.2023 Tarihinde Sona Eren Ara Dönemine Ait Finansal Tabloları

EK.4a Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

EK.4b Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

EK.5a Konsept Vera Projesi’ne Ait Gayrimenkul Değerleme Raporu

EK.5b Gölbaşı Arsası’na Ait Gayrimenkul Değerleme Raporu

EK.6 Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

EK.7a Vera Konsept GYO Bağımsız Hukukçu Raporu ve Ekleri -1

EK.7b Vera Konsept GYO Bağımsız Hukukçu Raporu ve Ekleri -2

EK.8 Vera Konsept GYO Fon Kullanım Yeri Raporu

EK.9 Vera Konsept Projesine İlişkin Tetkik Raporu

EK.10 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

EK.11 Vera Konsept GYO Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Vera Konsept GYO Fiyat Tespit Raporu

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (www.verakonseptgyo.com.tr) ve Galata Menkul Değerler A.Ş. (https://galatamenkul.com) web sitelerinde yayınlanmaktadır.