Menu Close

TAB Gıda Halka Arz

Yurt İçi Bireysel Talep Formu indirmek için tıklayınız.

TAB GIDA Halka Arz Yasal Dokümanlar

İzahname

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fiyat Tespit Raporu

EK 1. Esas Sözleşme

EK 2. İç Yönerge

EK 3. TAB Gıda Denetim Raporu 30.06.2023

EK 3. TAB Gıda Denetim Raporu 31.12.2022

EK 4. Denetçi Sorumluluk Beyanı

EK 5. Hukukçu Raporu – Bölüm 1

EK 5. Hukukçu Raporu – Bölüm 2

EK 5. Hukukçu Raporu – Bölüm 3

EK 5. Hukukçu Raporu – Bölüm 4

EK 5. Hukukçu Raporu – Bölüm 5

EK 5. Hukukçu Raporu – Bölüm 6

EK 5. Hukukçu Raporu – Bölüm 7

EK 6. Fon Kullanım Raporu

EK 7. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

EK 8. Makine Ekipman Değerleme Raporu Türkiye

EK 9. Makine Ekipman Değerleme Raporu Kıbrıs

EK 10. Makine Ekipman Değerleme Raporu Sorumluluk Beyanı

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Tab Gıda Sanayi veTicaret A.Ş.  (www.tabgida.com.tr) ve Galata Menkul Değerler A.Ş. (https://galatamenkul.com) web sitelerinde yayınlanmaktadır.