Menu Close

Borlease Halka Arz

Yurt İçi Bireysel Talep Formu indirmek için tıklayınız.

Borlease Halka Arz Yasal Dokümanlar

Borlease Otomotiv A.Ş SPK Onaylı İzahname

Şirket Esas Sözleşmesi

Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Şirket’in 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 tarihlerinde sona eren finansal dönemlere ilişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu

Şirket’in 30.06.2022 ve 30.06.2023 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

KPMG Araç Kiralama Sektör Raporu

KPMG Araç Kiralama Sektör Raporuna İlişkin Sorumluluk Beyanı

Gayrimenkul Değerleme Raporu 1

Gayrimenkul Değerleme Raporu 2

Gayrimenkul Değerleme Raporu 3

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Bağımsız Hukukçu Raporu ve Sorumluluk Beyanı

Şirket Tarafından Gerçekleştirilen 30.06.2022 Tarihindeki Magdeburger Sigorta A.Ş. Satışının 01.01.2022-31.12.2022 Dönemine İlişkin Kar veya Zarar Tablosuna Etkisini Gösteren Bağımsız Güvence Raporu

Şirket Tarafından Gerçekleştirilen 30.06.2022 Tarihindeki Magdeburger Sigorta A.Ş. Satışının 01.01.2022-30.06.2022 Dönemine İlişkin Kar veya Zarar Tablosuna Etkisini Gösteren Bağımsız Güvence Raporu

Fiyat Tespit Raporu

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Borlease Otomotiv A.Ş. TSSD

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Borlease Otomotiv A.Ş. (www.borlease.com.tr) ve Galata Menkul Değerler A.Ş. (https://galatamenkul.com) web sitelerinde yayınlanmaktadır.