Menu Close

Agrotech Halka Arz

Yurt İçi Bireysel Talep Formu indirmek için tıklayınız.

AGROTECH Halka Arz Yasal Dokümanlar

İzahname

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fon Kullanım Raporu

Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Hukukçu Raporu

30.06.2023 Emek Taşınmaz Değerleme Gayrimenkul Değerleme Raporları

30.12.2022 Emek Taşınmaz Değerleme Gayrimenkul Değerleme Raporları

30.06.2023 İnvest Gayrimenkul Değerleme Raporları

Eren Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı

Emek Taşınmaz Değerleme Sorumluluk Beyanı

İnvest Gayrimenkul Değerleme Sorumluluk Beyanı

Esas Sözleşme

İç Yönerge

Mazars Denge Tarafından Hazırlanan Tartech Değerleme Raporu

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (www.agrotechgrup.com.tr) ve Galata Menkul Değerler A.Ş. (https://galatamenkul.com) web sitelerinde yayınlanmaktadır.