Menu Close

ETKİN PİYASA HİPOTEZİ

Etkin Piyasa Hipotezi, piyasada finansal varlıkların fiyatlarının, halka açık ve özel tüm bilgilerin ve haberlerin etkilerini içerdiğini savunur. Böylece varlıkların piyasa fiyatları makul değerlerine eşit olacaktır. Bu hipoteze göre yatırımcılar rasyoneldir, bilgilere hızla ulaşıp, doğru değerlendirirler ve bu nedenle piyasalara yeni gelen bir bilgi hemen yatırımcılar tarafından fiyatlara doğru bir şekilde yansıtılır. Bir hisse senedi ile ilgili olumlu bir haber geldiğinde fiyat hemen olumlu haberin etkisi ile yükselen makul değerine çıkacağından etkin piyasalarda yüksek getiri sağlayan bir yatırım fırsatı yakalamak mümkün değildir. Yatırımcıların önümüzdeki dönem getirilerini tahmin edememesi ya da aldıkları riske göre piyasadan daha yüksek getiri elde edememeleri, bu yaklaşımla piyasaların etkin olduğu savını doğrulamak için kullanılır.

Klasik finans modellerinin aksine davranışsal finans, yatırımcıların bilişsel hatalar ve önyargılar nedeniyle rasyonel davranmadıklarını ve bu nedenle piyasaların etkin olmayacağını savunmaktadır. Ancak yine de davranışsal finansa göre rasyonel yatırımcıların yanlış fiyatlamaları fark ederek yüksek getiri elde etmeleri mümkün değildir. Bu yaklaşıma göre piyasalar uzun süre irrasyonel davranabilir ve fiyatlar uzun süre makul fiyatlarından farklı kalabilir. Rasyonel yatırımcılar da her ne kadar fiyatların yanlış olduğunu düşünseler de piyasanın tersi yönünde hareket etmeyip, balonların daha da şişmesine neden olabilir. Yanlış fiyatlar nedeniyle piyasa ile aynı yönde hareket etmeyen fon yöneticileri kısa vadede irrasyonel bir şekilde artan fiyatlardan getiri elde edemeyecekleri için performansları kısa vadede piyasanın altında kalacak ve eleştirileceklerdir. Bu nedenle yanlış fiyatlara rağmen piyasa ile beraber hareket etmek zorunda kalabilirler.