Menu Close

Oba Makarnacılık Halka Arz

Yurt İçi Bireysel Talep Formu İndirmek İçin Tıklayınız.

Oba Makarnacılık Halka Arz Yasal Dokümanlar

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 1 – Esas Sözleşme

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 2 – İç Yönerge

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 3 – Fiyat Tespit Raporu

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 4 – Fon Kullanım Yeri Raporu

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 5 – Bağımsız Denetim Raporları

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 6 – Denetçi Sorumluluk Beyanı (GT)

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 6 – Denetçi Sorumluluk Beyanı (EY)

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 7 – Gayrimenkul Değerleme Raporu (Sakarya)

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 7 – Gayrimenkul Değerleme Raporu (Gaziantep)

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 8 – Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 9 – Bağımsız Hukukçu Beyanı

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 10 – En Büyük 10 Müşteri Tablosu

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – İzahname Ek 11 – En Büyük 10 Tedarikçi Tablosu

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. – Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr)Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (www.obamakarna.com.tr) ve Galata Menkul Değerler A.Ş. (www.galatamenkul.com) web sitelerinde yayınlanmaktadır.