Menu Close

Borsa İstanbul Pay Endeksleri Değişikliği Duyurusu

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endekslerinde 2023 yılı ikinci üç aylık dönemi (01/04/2023 – 30/06/2023) için yer alacak paylar belirlenmiştir.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayın.