Şirket Profili

Yatırımcı İlişkileri Şirket Profili

Kurulduğu 1990 yılından itibaren Türkiye Sermaye Piyasaları'nda faaliyet gösteren Galata Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ) Merkez Ofisi'nde müşterilerine hizmet vermektedir.


Borsa İstanbul A.Ş. ( BİST ) , Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği’ ne üye olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ ndan ( SPK ) izni bulunan şirket 6.500.000.-TL ödenmiş sermayeye sahiptir.

Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.12.2015 tarih ve 36 sayılı toplantısında Şirketimizin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmiş olup, 01.01.2016 tarihinden itibaren "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak faaliyette bulunmasına izin verilmiştir.

"Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak aşağıda belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerine izin verilmiştir.

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti 
i. Paylar  (Yurt İçinde )
ii. Diğer Menkul Kıymetler ( Yurt İçinde )
iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ( Yurt İçinde )
iv. Paya Dayalı Türev Araçlar ( Yurt İçinde )
v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar ( Yurt İçinde)
 
Şirketimiz , Emir İletimine Aracılık Faaliyetini ; “Gedik Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.” Aracılığı ile Sürdürmektedir.