Vadeli İşlem Bilgileri

VADELİ İŞLEMLER Vadeli İşlem Bilgileri

 

Vadeli İşlem Sözleşmeleri Hakkında Genel Bilgi
Türev Araçlar Piyasalarında işlem gören Vadeli İşlem Sözleşmeleri; taraflara bugünden belirlenen ileri bir tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir. Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle mallara (tarımsal ürün, enerji ürünleri, metaller gibi…), hisse senetlerine, hisse senedi endekslerine, faiz oranlarına, dövize dayalı olarak düzenlenirken hızla gelişen günümüz mali piyasalarında değişen yatırımcı ihtiyaçlarına paralel olarak hava durumu,elektrik,canlı hayvan gibi birçok farklı değişkene dayalı olarak düzenlenen vadeli işlem sözleşmeleri de işlem görmeye başlamıştır.Vadeli işlem piyasasında alıcı, borsa tarafından önceden belirlenmiş bulunan standart sözleşme şartlarına uygun olarak, sözleşmede belirtilen miktarda bir varlığı sözleşme vadesinde alma yükümlülüğüne girer.Vadeli işlemler piyasasında satıcı, borsa tarafından önceden belirlenmiş bulunan standart sözleşme şartlarına uygun olarak, sözleşmede belirtilen miktarda bir varlığı sözleşme vadesinde satma yükümlülüğüne girer.Alıcı ve satıcının piyasada anlaştığı fiyat, sözleşme vadesinde alıcının satıcıya vadeli sözleşme başına ödeyeceği tutardır. Vade sonunda ilgili borsa tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde nakit transferi gerçekleşir.Vadeli işlem sözleşmesinde taraflar birbirine karşı değil, Takas Kurumu’na karşı sorumludur.
Vadeli İşlem Piyasalarında Pozisyon Almak, Pozisyon Kapamak, Açık Pozisyon Ne Demektir?

Uzun Pozisyon (LONG) : Vadeli işlem sözleşmesi satın alarak uzun pozisyon alan taraf, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

Kısa Pozisyon (SHORT) : Vadeli işlem sözleşmesi satarak kısa pozisyon alan taraf, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyat ve miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

Pozisyon Kapatmak : Uzun veya kısa pozisyon sahibi olan taraflar pozisyonlarını kapatmak istediklerinde, kısa pozisyon sahibi iseler aynı sözleşmede alım, uzun pozisyon sahibi iseler aynı sözleşmede satım yaparak sahip oldukları pozisyonu kapatabilirler. Buna Ters Pozisyon adı verilir.

Açık Pozisyon : Uzun pozisyon sahibi açığa alış işlemi yapmış gibidir. Kısa pozisyon sahibi açığa satış işlemi yapmış gibidir. Vadeli işlem sözleşmesinde uzun veya kısa pozisyon sahibi kişi açık pozisyondadır. Piyasanın genel açık pozisyon sayısı sözleşme bazında ve toplam olarak borsa tarafından duyurulur. Açık pozisyon sayı ilgili borsada o andaki, sözleşme yükümlülükleri devam eden katılımcıların tuttukları açık pozisyon sayısını gösterir

Vadeli İşlemler Piyasasında Kullanılan Temel Stratejiler Nelerdir?

Vadeli İşlem Uzun Pozisyonu : Vadeli işlemler piyasasında uzun pozisyon sahibinin risk profili, hisse senedi piyasasında pozisyon alan yatırımcının risk profili ile benzerlik gösterir. Fiyatların yükselmesi durumunda KAR Fiyatların düşmesi durumunda ZARAR

Vadeli İşlem Kısa Pozisyonu : Vadeli işlemler piyasasında kısa pozisyon sahibinin risk profili, hisse senedi piyasasında açığa satış yapmış bir yatırımcının risk profili ile benzerlik gösterir. Fiyatların yükselmesi durumunda ZARAR Fiyatların düşmesi durumunda KAR

Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) Nedir?
Başlangıçta yatırılan teminat (başlangıç teminatı), sürdürme teminatı seviyesi veya altına düştüğünde, yatırımcının kalan teminatın başlangıç teminat tutarına tamamlaması gerekmektedir. Teminat tamamlama çağrıları, seansın bitiminde belirlenen kapanış uzlaşma fiyatlarına göre oluşan zarara istinaden hesaplanarak yapılır. Teminat tamamlama çağrısı alındığında yatırımcı, teminat hesabına nakit yatırarak veya ters işlem yapmak suretiyle poziyon kapatarak mevcut teminat miktarını başlangıç teminatı seviyesine getirmek zorundadır. Teminat Tamamlama çağrısı'na istinaden Borsa tarafından belirlenen (en geç ertesi iş günü saat 14.30 olmak üzere) saate kadar Başlangıç Teminatı'na çekilmeyen hesaplar temerrüte düşmüş sayılırlar. T+1.günde saat 14:30’a kadar, müşteri tarafından karşılanmayan çağrılarda, temerrüde düşülmemesini teminen kurumun re’sen pozisyon kapatma yetkisi vardır.